Bencinska Črpalka:
Bencinska črpalka:

  • je odprta 24 ur, 7 dni v tednu

  • je namenjena izključno tovornim in osebnim vozilom na dizelski pogon, katerih  vozniki so imetnik plačilne kartice DKV in UTA

  • črpalka ima tri steze in omogoča točenje z obeh strani vozila s »sateliti« in s tem časovno najkrajši postanek

  • opremljena je s hitropretočnimi ročkami (130 lit/min) in ročko za manjša vozila (40 lit/min)

  • avtorizacija in preverjanje PIN kode kartice se opravlja prek povezave na centralni operativni sistem
  • posebna pozornost je namenjena varnosti obratovanja, zato je črpalka med drugim opremljena tudi s 24-urnim videonadzorom, sistemom za samodejno zaustavitev črpalke ob požaru, izpadu električne napetosti ali prekinitvi telefonskega signala, s sistemom za odkrivanje morebitnega puščanja goriva itd.